هالوژن سقی توکار

چراغ سقفی ال ای دی جایگزین چراغ های هالوژن قدیمی

AFG-B004

POWER : 7W

هالوژن سقی توکار

AFG-B003

POWER : 5W

هالوژن سقی توکار

AFG-B002

POWER : 3W

هالوژن سقی توکار

AFG-B001

POWER : 4W

هالوژن سقی توکار

AFG-B008

POWER : 24W

هالوژن سقی توکار

AFG-B007

POWER : 21W

هالوژن سقی توکار

AFG-B006

POWER : 18W

هالوژن سقی توکار

AFG-B005

POWER : 12W

هالوژن سقی توکار

AFG-B012

POWER : 25W

هالوژن سقی توکار

AFG-B011

POWER : 16W

هالوژن سقی توکار

AFG-B010

POWER : 4W

هالوژن سقی توکار

AFG-B009

POWER : 28W-30W

هالوژن سقی توکار

AFG-B013

POWER : 20W

هالوژن سقی توکار

AFG-B014

POWER : 10W

هالوژن سقی توکار

AFG-B015

POWER : 12W

هالوژن سقی توکار

AFG-B016

POWER : 20W-30W

هالوژن سقی توکار


     تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آلفا گستر است