کریستال فیبر نوری
تاباندن نور در کریستال باعث پرتو های زیبایی شده که در کنار کریستال ایجاد می شود و از آن در نورپردازی دکوراتیو بر روی سقف و یا دیوار،استفاده می شود نور پشت کریستال می تواند توسط فیبرنوری و یا ال ای دی تابانده شود
انواع آن به شرح زیر می باشد
کریستال چک 15mm : افکت ستاره کوچک
 کریستال چک 30mm: افکت ستاره بزرگ
 کریستال چک گرد: افکت خورشیدی
 کریستال ترک 30mm: افکت نا منظم
کریستال چینی 15mm: افکت خطی
 کریستال الماسی پیچ و مهره ای کوچک و بزرگ :افکت ساده هشت ضلعی مخصوص فیبر نوری

 کریستال لنز کوچک و بزرگ : این نوع از لنزها را می توان در سقف و کف استفاده کرد و نوراز آنها بصورت متمرکز تابانده می شود

سقف کشسان با نورپردازی کریستال

Swarovski کریستال

AFG-D012

نورپردازی کریستال

AFG-D013

نورپردازی کریستال

AFG-D014

نورپردازی کریستال

AFG-D015

نورپردازی کریستال

AFG-D016

نورپردازی کریستال

AFG-D017

نورپردازی کریستال

AFG-D018

نورپردازی کریستال

AFG-D019

نورپردازی کریستال

AFG-D020

نورپردازی کریستال

AFG-D021

نورپردازی کریستال

AFG-D022

نورپردازی کریستال

AFG-D023

نورپردازی کریستال

AFG-D024

نورپردازی کریستال

AFG-D025

نورپردازی کریستال

AFG-D026

نورپردازی کریستال

AFG-D027

نورپردازی کریستال

AFG-D028

AFG-D029

AFG-D030

AFG-D031

AFG-D031

AFG-D032

AFG-D033

AFG-D034

AFG-D035

AFG-D036

AFG-D037

AFG-D038

AFG-D039

AFG-D040

AFG-D041

AFG-D042

AFG-D043

AFG-D044

AFG-D045

AFG-D046

AFG-D047

AFG-D048

AFG-D049

AFG-D050

AFG-D051

AFG-D052

AFG-D053

AFG-D054

AFG-D055

AFG-D056

AFG-D057

AFG-D058


     تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت آلفا گستر است